Etkinlikler


Alan Gezileri

Okulöncesi program kapsamında uygulanan alan gezileri çocuklarımızın;

  • Araştırma ve problem çözme gibi becerilerinin gelişmesinde,
  • Olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerinin karşılanmasına destek sağlanmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz alan gezileri ile bir yandan çocuklarımızın yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan eğitim programına alınan kazanımlara kendi deneyimleri ile ulaşmalarına ve kavramları eğlenerek, gözlemleyerek öğrenmelerine ortam hazırlanmaktadır.

Çocuklarımızın ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekânın bilge çocuklarımız için doğal öğrenme alanları olduğuna inanmaktayız.

Okulumuzda zaman zaman müze, sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi gibi mekânlara alan gezileri düzenleyerek uygun ortamlar sunmaya devam etmekteyiz.