Etkinlikler


Drama

Bilge çocuklarımız ile yaratıcı drama etkinliklerimiz, alanında yetkin drama öğretmenimizle, günlük akışlar doğrultusunda bir konu, olay ya da durum üzerinden dramatizasyon ve rol oynama teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalardır. Yaşamın provası olan drama çalışmaları ile öğrencilerimiz gerçek yaşama transfer edecekleri kazanım ve becerileri deneyimleme olanağı bulmaktadır.

Yaşayarak gözlemledikleri, rolleri üstlenerek empati kurabildikleri drama etkinlikleri ile çocuklarımızın;

 • Yaratıcılık,
 • Estetik algı,
 • Eleştirel düşünme,
 • Dil gelişimi,
 • Sosyal iletişim,
 • Kendini tanıma,
 • Hayal gücü,
 • Gözlemleme,
 • Grup planlaması,
 • Takım olma,
 • Grupla hareket etme,
 • Karşılaştırma ve değerlendirme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.