Etkinlikler


Hareket

Hareket etkinliklerinde amaç, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmakla beraber okulumuzda çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımını da sağlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle okulumuzda güne sabah sporu ile başlanır.

Hareket etkinlikleri çocukların;

  • Fiziksel ve motor yeterliliklerinin,
  • Yer değiştirme gibi algısal motor gelişimlerinin,
  • Nesne kontrolü ve denge gibi hareket becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir.

Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Hareket etkinliklerinde Beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinliklerin yanı sıra, çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları güdüleyici, benlik algılarını ve özgüvenlerini pekiştirici etkinliklerde alanında uzman beden eğitimi öğretmenimiz tarafından planlanmaktadır. 

Uygulamalarda çevre düzenlemesine, çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini kazandırmada etkili olacak materyaller seçilmesine özen gösterilmektedir. Beden eğitimi öğretmenimizce yapılan etkinlikler mutlaka ısınma çalışmaları ile başlayıp soğuma çalışmaları ile sonlandırılır. Etkinliklerde top, ip, tebeşir, hullahup, denge tahtası gibi yapılandırılmış materyaller gibi açık hava oyun materyalleri de kullanılmakta olup, ayrıca geleneksel/yöresel çocuk oyunları ve açık havada oynanan sokak oyunları da hareket etkinlikleri kapsamına dâhil edilerek etkinlikler okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından da çeşitlendirilmektedir.