Etkinlikler


İngilizce

Okul öncesi dönem yabancı dil eğitiminde bilge çocuklarımıza, var olan diğer dillerin farkındalığını oluşturmayı, bu dilleri öğrenmeyi ve günlük yaşamlarında kullanmayı hedeflemekteyiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda benimsediğimiz Communicative Language Learning (CLL) yaklaşımı temelinde programımızı, kullandığımız yöntemler ile zenginleştirerek  öğrencilerimizin İngilizceyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için eğitim planları oluşturmaktayız.

Eğitim planlarımızı farklı yaş gruplarına uygun şekilde kullandığımız Oxford Yayınları Mouse and Me!1-2-3 ve Jump In! kitaplarını esas alarak hazırlamaktayız. Öğrencilerimiz sürecin başında kitabımızın kahramanları Robin, Daisy ve Mouse ile tanışıyor ve onları benimseyerek dönem boyunca bu macerayı birlikte yaşıyor.

Aynı zamanda öğrencilerimizin ücretsiz erişim sağladığı Lingokids çevrimiçi uygulama ile her öğrencimiz kendi yaş grubuna uygun tekrar etkinliklerle, öğrendiklerini evde de pekiştirebilmektedir.

Eğitim sürecimiz takip ettiğimiz kaynak kitapların yanı sıra öğrendiğimiz zengin içerikli şarkılar, oyunlar, hazırladığımız küçük görsel sanat ürünleri, izlediğimiz animasyonlar ve düzenlediğimiz geziler ile çoklu zeka kuramına uygun olarak desteklenmektedir.

Bu süreçte İngilizcenin yalnızca bir ders olarak değil, aynı zamanda bir kültür olarak da öğrenilmesini amaçlamaktayız. Bu doğrultuda çeşitli bayram, festival ve kutlama etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerimizin bir dünya görüşüne sahip olmaları için eğitim programımızı zenginleştirmekteyiz.

Temel konuşma kalıplarının yanı sıra sayı, renk, şekil, eş ve zıt kavramlar, aile üyeleri, hayvanlar ve araçlar başta olmak üzere sağlam bir dil zemini oluşturmak için eğitim sürecini desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin İngilizceyi yaşamlarına dahil etmelerini sağlamak için anadilimizde yapılan günlük rutinlerimizi yabancı dile de uyarlama çalışmaları yapmaktayız.

Dil farkındalığını oluşturmak için çeşitli konularda diğer ülkelerdeki okullarla çalışabileceğimiz e-twinning projeleri ile okulumuzu uluslar arası alanda da temsil etmekteyiz.