Etkinlikler


Kodlama

Kodlama eğitimi ile birlikte çocukların; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme, durumlar arası bağlantı kurma, algoritmik düşünme, yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösterdiklerine inanmaktayız. Algoritmik düşünme; bir işlemi tamamlamak veya bir problemi çözmek için oluşturulan sistematik ve ayrıntılı işlemler bütünü olarak tanımlanabilir. Çocukların günlük yaşantılarında kavramı rahatlıkla eşleştirebilecekleri örnekler bir yemeği yapmak için kullanılan yemek tarifi, bir giysinin düzenli katlanması süreçleri olabilir.

 Kodlama eğitiminin öğrencilere katkılarına baktığımızda öğrencilerin;

  • Hayal gücü ve yaratıcılığı artar,
  • Süreç ve sonuç odaklı düşünme becerileri gelişir,
  • Dijital okuryazarlıkları gelişir,
  • Yaparak yaşayarak öğrenme sağladığı için bilgiyi içselleştirme süreci hızlanır,
  • Problem çözme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme becerileri artar,
  • Öğrenme ve yenilenme becerileri artar,
  • İletişim ve işbirliği becerileri artar,
  • Bilgi okuryazarlıkları gelişir,
  • Analitik düşünme becerileri gelişir, olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar,
  • Sistematik düşünmelerini sağlar.

Bunların yanında yaşam kalitelerini arttırmasını ve gelecekte mesleğini daha iyi yapabilmesini sağlayabilir. Böylece yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlamaktadır. Kodlama eğitimi okulumuzda alanında uzman kişilerce bireysel ya da grup şeklinde, bilgisayarsız ve bilgisayarlı şekilde verilmektedir.