Etkinlikler


Matematik

Okul öncesi dönemde yapılan matematik etkinliklerinin, ileri yaşlardaki matematik becerilerine zemin oluşturduğuna inanıyoruz. “Matematiği sevmek her çocuğun hakkı” düşüncesinden yola çıkarak çocuklarımızın;

 • Bilişsel gelişimine katkı sağlama,
 • Matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini yardımcı olma,
 • Var olan bilgileri ile yeni edindikleri bilgiler arasında bağ kurma becerilerini destekleme,
 • Matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamalarına ışık tutabilme amaçlanmaktadır.
 • Okulumuzda deneyimleyerek öğrenen, düşüncelerini akranlarıyla özgürce paylaşan çocuklarımız matematik etkinliklerimizde de kendi yaş gruplarına uygun;
 • Gerçek nesnelerle yapılmaya başlanan ilişki kurma,
 • Ölçme, eşleştirme, karşılaştırma ve gruplama,
 • Örüntü oluşturma, sıralama,
 • Sayma, artırma-eksiltme,
 • Geometrik şekilleri tanıma,
 • Grafik hazırlama gibi çalışmalar ile deneyim kazanarak, öğretmenlerinin rehberliğinde, gözlem ve tahmin yeteneklerini kullanarak katılım sağlamaktadır.
 • Çocuk merkezli yaklaşımımızla, etkin katılım gözlemlediğimiz matematik etkinliklerimiz çocuklarımıza;
 • Çevrelerindeki örüntüleri fark etme,
 • Varsayımlarda bulunma,
 • Problem çözebilme,
 • Akıl yürütebilme ve matematiksel kavramları kullanabilme gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.