Etkinlikler


Müzik

Bilge Çocuklar Akademisinde müzik etkinlikleri planlanırken çocukların özellikleri, gereksinimleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak çocuğa ve gruba uygun amaçlar doğrultusunda etkinlikler hazırlanmaktadır. Müzik çalışmaları okulumuzda alanında uzman Müzik öğretmeni ya da Orff Eğitmeni tarafından branş etkinliği olarak verildiği gibi okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından günlük eğitim akışlarına dâhil edilerek de verilmektedir. Müzik etkinlikleri bireysel veya grupla beraber yapılabilir. Ritim çalışmaları gibi bazı çalışmalar başlangıçta bireysel olarak yapılabilir. Grup çalışmaları ise büyük veya küçük grup şeklinde yapılabilir.

Çocuklar, iç dünyalarında yaşadıklarını zaman zaman sözcüklerle anlatmada güçlük çektiklerinde müziği araç olarak kullanırlar. Bunun yanında müzik çocukların tüm gelişim alanlarına farklı şekillerde destek sağlamaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Müzik dinleyen çocuk, sessiz olmayı, dikkatini yoğunlaştırmayı ve müzik dinleyenlere sessiz kalarak saygı göstermeyi, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedir.
  • Farklı zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu anlatıldığında konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurması, böylelikle bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.
  • Şarkı söylemesi, çocuğun sesini kullanmayı öğrenmesini sağlamakta, şarkı sözlerinde bilmediği sözcüklerin anlamlarını kavramasına yardımcı olmaktadır.
  • Birlikte şarkı söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine, ortak bir uyum için çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır. Böylelikle çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişmeleri desteklenmektedir.
  • Müzik aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri keşfetmekte, kendi ritimlerini yaratmakta ve çalgı çalma becerisi kazanmaktadır. Bu da çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir.
  • Müzik etkinlikleri çocuğun psikomotor gelişimini de etkilemektedir. Örneğin müzik aletleri kullanan bir çocuğun büyük ve küçük kas gelişimleri desteklenir.
  • Enstrümanlar çocukların psikomotor gelişimlerinde önemli olan koordinasyon, güç ve tepki hızı gibi kavramların gelişimine yardımcı olmaktadır.
  • Çocuğun müziğe, vücut hareketleriyle tepki vermesi, müziğe uygun dans figürleri oluşturmaya çalışması, müziğe sesiyle eşlik ederek, sesini tanıması bilişsel ve psikomotor gelişimine katkı sağlamaktadır.