Etkinlikler


Okuma Yazmaya Hazırlık

Günlük planlarımızda yer verdiğimiz Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliklerimizde amacımız çocuklarımıza okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bilge çocuklarımızın öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamalarına önem verilmektedir.

Bilge Çocuklar Akademisi olarak da okulumuzda okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile çocuklarımızın okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine uygun;

 • El-göz koordinasyonu,
 • Şekil-zemin ayrımı,
 • Şekil sabitliği,
 • Mekânda konum,
 • Mekânsal ilişkiler, hız gibi görsel algı çalışmaları,
 • Dinleme ve konuşma,
 • Sesleri hissetme ve ayırt etme,
 • Aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme gibi işitsel algı-ses farkındalığı çalışmaları,
 • Benzerlikleri ve farklılıkları bulma,
 • Akılda tutma, hatırlama gibi dikkat-hafıza çalışmaları,
 • Kalemi doğru tutabilme ve kalem kontrolü,
 • Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma çalışmaları,
 • El becerisi çalışmaları,
 • Kavram çalışmaları,
 • Problem çözme çalışmaları,
 • Tahmin çalışmaları,
 • Özbakım becerilerini geliştiren çalışmalar,
 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları,
 • Sosyal-duygusal gelişim çalışmaları,
 • Duyu eğitimi çalışmaları,
 • Okuma yazma farkındalığı çalışmaları ile çocuklarımızın ilkokula hazırlık süreçlerini desteklemek hedeflenmektedir.