Etkinlikler


Sanat

Bilge Çocuklar Akademisi sanat etkinlikleri ile çocuklarımızın;

  • Kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine,
  • Çocuklarımızın kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanımalarına
  • Farklılıklara saygı duymalarına olanak sağlanmaktadır.
  • Sanat etkinlikleri sınıflarımızda bulunan öğrenme merkezlerinde yapılabildiği gibi haftalık etkinlik programı içinde alan uzmanı öğretmenimiz tarafından ayrı bir etkinlik saati olarak da gerçekleştirilmektedir.
  • Renkleri özgürce kullanan, estetik ve sanatsal ruhu etkileşimli olarak çalışmalarına yansıtan çocuklarımız bu süreçte;
  • Çeşitli sanatsal tekniklerin,
  • Artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmaların,
  • Kesme, yırtma-yapıştırma, boyama gibi çalışmaların,
  • Bir sanatçının, bir eserin veya bir müzenin tanıtılması gibi kültürel etkinliklerin de yer aldığı zenginleştirilmiş içeriklerle etkin çalışmalar yapmasına destek olunmaktadır.