Etkinlikler


Türkçe

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını desteklemek, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerine katkı sağlayabilmek için programımızda Türkçe-Dil etkinliklerine yer verilmektedir. Uyguladığımız çocuk merkezli etkinliklerimiz ile çocuklarımızın;

 • Türkçeyi düzgün kullanmalarına,
 • Sesleri doğru çıkarabilmelerine,
 • Farklı söz dizimi yapılarını anlamlandırabilmeleri ve günlük yaşamda kullanabilmelerine,
 • Dinleme ve kendi düşüncelerini paylaşabilme becerilerini kazanmalarına,
 • Duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade edebilmelerine,
 • Ses tonunu ayarlayabilme ve sözcükleri doğru üretmesini sağlayabilmelerine önem verilmektedir.
 • Bunların yanı sıra Türkçe-Dil etkinliklerimizin önemli işlevlerinden birisi de çocuklarımızın kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.
 • Bu amaçla oluşturduğumuz günlük eğitim planlarımızda çocuklarımızın yaş ve gelişimlerini göz önünde bulundurarak;
 • Tekerleme söyleme,
 • Parmak oyunu oynama,
 • Şiir okuma,
 • Bilmece sorma,
 • Sohbet etme,
 • Resimli kitap okuma ile birlikte etkileşimli ve paylaşımlı okuma,
 • Öykü anlatma,
 • Taklit oyunları ve canlandırma,
 • Öykü tamamlama ve öykü oluşturma,
 • Bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinliklere yer verilmektedir.