Kurumsal


İlkelerimiz

Bilge Çocuklar Akademisi olarak temel ilkemiz, eklektik bir eğitim programı (Motessori, Waldorf) benimseyerek her çocuğun kendi deneyimlerini keşfetmesini sağlamak. Bu doğrultuda okulumuzda bireysel zekaya dayanan, yaratıcı problem çözme becerisini hayata geçiren bir disiplin uyguluyoruz.

Okulumuzun temel hedefi; çocuklarımıza 21. yüzyıl için temel olan akademik ve yaşam becerileri kazandırmaktır. Bu doğrultuda, Bilge Çocuklar Akademisi Eğitim Programı’nda çocuklarımızın yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve okulumuzun temel amaçlarını esas alan zenginleştirilmiş eklektik bir program uygulanmaktadır.

Okulumuzun dayandığı güçlü ilkeler:

  • Özgür Öğrenme
  • Bütünsellik
  • Konsantrasyon
  • Disiplin
  • Yaratıcı Düşünme
  • Kendini Gerçekleştirme
  • Oyun Temelli Öğrenme